Tarihi PDF Yazdır E-posta

Dünyanın En Eski Şehirlerinden Başkent Şam’dan sonra Suriye’nin ikinci büyük kenti olan Halep, 5000 bin yıl öncesine dayanan eski ve köklü bir geçmişe sahiptir. Halep ismi ilk olarak “Ebla Tapletleri”’nden alınmıştır. Söylenenlere göre şehir adını; “süt sağmak anlamına gelen arapça ”Halap al Shahba” kelimesinden alıyor. “Halab al Shahba” kelimesinin doğuşu ise Hz. Peygamber’in, bugün kalenin olduğu tepede süt sağıp ihtiracı olanlara hayır niteliğinde dağıtmasından kaynaklanıyor.

İlk olarak Tell Mardikh’te keşih edilen tarihi kentin geçmişi M.Ö. 2250 Yıllarına dayanmaktadır. Tarihi Halep Şehri, halen Dünya’nın meskün olan en eski ve önemli şehirleri arasında yer almaktadır.Halep şehri; Makedon İskender’in Doğu Arap bölgesindeki fetihlerinden sonra oluşan büyük imparatorluklara bağlanmasından sonra dünya ticaretinde doğuyu batı ile kuzeyi güneyle bağlayan köprü vazifesi görmüş ve pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır.

Eski Halep’in bugünkü şeklini almasında İslam medeniyetlerinin, özelliklede Eyyubi ve Memluk medeniyetlerinin büyük katkısı vardır. Şehrin surların dışına doğru gelişmesi 13. yy’da başlamıştır. Ancak günümüze kadar ayakta kalan mimari dokunun büyük çoğunluğu Osmanlı dönemine(1516-1918) aittir. Şehrin geçmişini, mimari dokunun muhafaza etmiş olması ve tarihi önem ve zenginliğinden dolayı “Eski Halep”,1986 yılında UNESCO tarafından, Dünya Kültür Mimari Listesi’ne alınmıştır. Yüzölçümü 355 hektardır. Nüfusuda 110 bin civarındadır.

 

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
KB-K-09-002 nolu “Gezgin” Projesi Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”