Projenin Mimarları PDF Yazdır E-posta

PROJE SAHİBİ

Sertaç Bilgisayar Eğitim İletişim Organizasyon San. Tic. Ltd. Şti.

PROJE ORTAKLARI

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı

T.C. Başbakanlık Vakıflar Genel Müdürlüğü Gaziantep Bölge Müdürlüğü

Naksan Holding

 

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
KB-K-09-002 nolu “Gezgin” Projesi Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”