Özet PDF Yazdır E-posta

Hedef

“Gezgin” projesinin temel hedefi; Türkçe, Arapça, İngilizce hazırlanan zengin içerikli yayınlarla Gaziantep, Kilis ve Halep illerinin çok yönlü tanıtımının sağlanması,
Proje çıktılarının etkisi ile iki ülke arasında kültürel ilişkilerin geliştirilmesi,
Doğru tanıtımın etkisi ile turizmin gelişme kaydetmesi ve bölgedeki ekonomik ve sosyal kalkınmaya katkıda bulunulmasıdır.

Sosyal, ekonomik ve ticari ilişkilerin geliştirilmesinde en temel unsurlardan birini kültürel diyaloğun arttırılması oluşturmaktadır.

İki ülke arasındaki ortak yatırımların geliştirilmesi, yeni yatırımların desteklenmesi için uygun koşulların yaratılması amacıyla

22 Aralık 2004 tarihinde hayata geçirilen, Türkiye Cumhuriyeti – Suriye Arap Cumhuriyeti Serbest Ticaret Anlaşmasına,

projemiz kültürel yayınlarla katkıda bulunacaktır.

Projenin hedef kitlesi;

-    Yöre Halkı
-    Öncelikli Suriyeli Turistler
-    Bölge ile ilgili araştırma yapan akademisyenler
-    Yerli ve Yabancı Turister

Projenin nihai faydalanıcıları;

-    Turizm İşletmeleri (turizm acentaları, turizm rehberleri, restaurantlar...)
-    Yerel Yönetimler
-    Basın-Yayın Sektörü
-    Bürokrat, İşadamı ve Sanayiciler

 

Beklenen Sonuçlar

-    Gaziantep, Kilis ve Halep illerinin uluslararası boyutta tanıtılması,
-    Tarihi-turistik mekanların tanıtımı, festival, turnuva, sempozyum gibi kültürel etkinliklerin

doğru hedef kitlelerine ulaşması ile Gaziantep, Kilis ve Halep illerine gelen turist

sayısının artması, dolayısıyla her iki ülkede konaklama süresine önemli katkılar sağlaması,
-    Sanayici ve işadamlarının ilgisini çeken yayınların etkisi ile yeni yatırım projelerine altyapı oluşturulması,
-    Bölgede hizmet veren basın-yayın sektörünün gelişimine destek olmasıdır.

 

Proje İştirakçisi

 Sina Turizm Acentesi

 

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
KB-K-09-002 nolu “Gezgin” Projesi Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”