Kapsam PDF Yazdır E-posta
Türkiye Cumhuriyeti Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı ile Suriye Arap Cumhuriyeti Devlet Planlama Komisyonu arasında yapılan bir dizi görüşmeler sonucunda, Gaziantep, Kilis ve Halep illerini kapsayan Türkiye - Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı uygulanmasına ilişkin anlaşma sağlanarak, programın uygulamasının 2006-2010 yıllarını kapsaması kararlaştırılmıştır.

Programın temel amacı, Hükümetler arasındaki ekonomik, sosyal, kültürel ve bilimsel işbirliğinin geliştirilmesidir.
 

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
KB-K-09-002 nolu “Gezgin” Projesi Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”