Kültürel Varlıklar Gezgin İle Tanıtılacak Yazdır

Gaziantep, Kilis ve Halep’in dünya çapında önem taşıyan kültürel varlıkları Gezgin Projesi ile uluslararası platformda tanıtılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak olarak destek verdiği proje VR (Sanal Gerçeklik) uygulamaları ve sınır illerini kapsayan yayın portalı ile, Gaziantep, Kilis ve Halep illerini tanıtmayı hedefliyor.

Sertaç Tanıtım'ın proje sahipliğini üstlendiği “Gezgin”, program kapsamında özel sektör tarafından uygulanan ilk kültür projesi olma özelliği de taşıyor