Gezgin Sınırları Kaldırıyor Yazdır
 

Proje kapsamında Gaziantep ve Kilis'te tespit edilen 82 eser, Osmanlı Dönemi vakıf eserlerinden oluşmakta. Halep'te ise; Adimiye Medresesi, Esediyye Medresesi, Firdevs Medresesi, Hüsreviye Medresesi, Osmanlı Medresesi, Sahibiye Medresesi, Sefahiyye Medresesi, Sultaniye Medresesi, Şabaniye Medresesi, Şazbahtiye Medresesi, Şuaybiye Medresesi, Zahiriyye Medresesi,

 Adiliye Camii, Aktarlar Çarşısı Camii, Altun Boğa Cami, Bankosa Camii, Behramiye Camii, Büyük Emevi Camii, Hacı Musa Camii, Haddadin Camii, Hamavi Camii ve Çeşmesi, Mihmandar Cami, Şeref Camii, Tube Camii, Utruş Camii, Aslan Dede Zaviyesi, Cakiriye Zaviyesi, Hilaliye Zaviyesi, Ebu Bekir El-Vefai Tekkesi, Mevleviyye Tekkesi,Bağdat Tren İstasyonu, Bab-ul Fereç Saati, Ebi’l Hûda Es-Sayyadi Konağı, Eş-Şune Hanı, Hayırbey Hanı, Vezir Hanı, Nehhasinin Hamamı, Erguni Bimaristanı, Hz. Hüseyin Meşhedi, Açıkbaş Evi ve İbrahim Katırağası Evi'nden oluşan, ağırlıklı olarak Osmanlı Döneminde inşa edilen ya da aynı dönemde onarım geçiren 41 eserin tanıtımına yer verilecek.

Gaziantep, Kilis ve Halep'te eserler ile ilgili çekimlerin tamamlandığını belirten, Gaziantep Vakıflar Bölge Müdürü İsa Güven, “mekanların 3 boyutlu algılanmasını sağlayan VR uygulamaları ile tarihi-kültürel zenginliklerimiz olarak nitelendirilen yapıların yayın portalının yanısıra proje kapsamında hazırlanacak interaktif DVD'ler ile tüm dünyanın kullanımına sunulacağını sözlerine ekledi.