Faaliyetler
Yayın Portalı PDF Yazdır E-posta

Kültürel içerikli yayınların ağırlıklı olduğu, “Gezgin” adını taşıyan portal; mekana gitmeden önce bilgisayar ekranında

üç boyutlu gezinti imkanı sunan VR uygulamaları ile Gaziantep (41), Kilis (41) ve Halep (41) kent merkezlerinde tespit edilen toplam

123 eseri sanal ortama taşıyarak ziyaretçileri ile buluşturmayı hedeflemektedir.
Halep Kent Krokisi:
Proje kapsamında hazırlanan Halep Kent Krokisi gezi yapan yerli ve yabancı turistlerin bilgilendirilmesini amaçlamaktadır.
Otoban, anayol, demiryolu, havaalanı, park ve yeşil alanlar, antik kentler, askeri, sivil ve ticari yerleşim alanları, cami,

türbe, hamam, okul, otel, hastane vb.….. yer aldığı, kent krokisinin diğer yüzeyinde ise, proje kapsamında belirlenen 41 esere ait bilgiler bulunmaktadır.

 
Tanıtım Rehberi PDF Yazdır E-posta
Halep (41) kentinde tespit edilen 41 esere ait bilgi ve fotoğrafların yer aldığı Tanıtım Rehberi, Türkçe, İngilizce ve Arapça olmak üzere 3 dilde hazırlanacaktır.
 
Tanıtım Faaliyetleri PDF Yazdır E-posta
Proje faaliyetleri, gerçekleşen hedefler ve proje çıktıları Gaziantep ve Halep illerinde gerçekleştirilecek çeşitli toplantı organizasyonları ile hedef kitle ve basın organları aracılığıyla kamuoyuna tanıtılacaktır.
  
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
KB-K-09-002 nolu “Gezgin” Projesi Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”