Gezgin Projesinin Faydalı Olacağına İnanıyorum!

Gezgin Projesinin Faydalı Olacağına İnanıyorum!
Kesinlikle katılıyorum
79  66.4%
Faydalı olabilir
15  12.6%
Kesinlikle katılmıyorum
14  11.8%
Bir fikrim yok
7  5.9%
Faydalı olmayabilir
4  3.4%

Oy Sayısı  :  119
İlk Oy  :  Pazar, 21 Aralık 2008 15:50
Son Oy  :  Cuma, 30 Haziran 2017 11:58

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
KB-K-09-002 nolu “Gezgin” Projesi Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”