Kültürel Varlıklar Gezgin İle Tanıtılacak PDF Yazdır E-posta

Gaziantep, Kilis ve Halep’in dünya çapında önem taşıyan kültürel varlıkları Gezgin Projesi ile uluslararası platformda tanıtılıyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın ortak olarak destek verdiği proje VR (Sanal Gerçeklik) uygulamaları ve sınır illerini kapsayan yayın portalı ile, Gaziantep, Kilis ve Halep illerini tanıtmayı hedefliyor.

Sertaç Tanıtım'ın proje sahipliğini üstlendiği “Gezgin”, program kapsamında özel sektör tarafından uygulanan ilk kültür projesi olma özelliği de taşıyor

 

 

 

 

 
Türkiye Cumhuriyeti Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Müsteşarlığı tarafından finanse edilen
KB-K-09-002 nolu “Gezgin” Projesi Türkiye – Suriye Bölgelerarası İşbirliği Programı kapsamında yürütülmektedir.”